Bestil online eller besøg vores forretning i Vangede.

Ønskes begravelse

Ønskes bisættelse

Guide ved dødsfald

Hvad skal der ske, hvis dødsfaldet sker i eget hjem?

Ved forventet dødsfald i hjemmet, skal du kontakte din egen læge, lægevagten eller hjemmeplejen. Lægen kan efter 6 timer, udfærdige dødsattesten.

Når dødsattesten ligger klar, må vi komme og afhente afdøde.

Er dødsfaldet sket på hospital, hospice eller plejehjem, kan du kontakte vores servicetelefon eller anmelde dødsfaldet her på siden.

Hvis dødsfaldet sker pludseligt og ikke er forventet, skal du ringe til alarmcentralen på 1 1 2. Fagfolk vil kunne rådføre dig om, hvorvidt afdøde skal overføres til kapel, retsmedicinsk institut eller forblive i hjemmet.

Uanset hvilken situation det måtte være, er du velkommen til at kontakte os for gratis rådgivning.

Hvilke papir skal jeg finde frem?

I tilfælde af dødsfald skal du finde de følgende papirer frem:

 • Dåbs- eller fødselsattest
 • Evt. vielsesattest
 • Evt. separations- eller skilsmissepapirer
 • Sygesikrings- eller CPR-bevis
 • Evt. testamente med ønsker ift. begravelse/bisættelse

Hvor længe må afdøde ligge inden en ceremoni?

Som hovedregel skal bisættelsen eller begravelsen efter dødsfald afholdes indenfor 8 dage (dødsdagen medregnet). Det er en af årsagerne til at det er vigtigt hurtigt at indgive en anmeldelse af dødsfald så vi kan planlægge ceremonien.

Kan forlænges når forholdene taler derfor. Vil du vide mere om de specifikke anbefalinger, sidder vi klar alle dage for at hjælpe dig. Du skal derfor ikke tøve med at ringe og stille os spørgsmål.

Hvad er forskellen på en begravelse og bisættelse?

Afhængigt af, om afdøde skal kremeres eller jordbegraves, kaldes højtideligheden enten en bisættelse eller begravelse. Ofte bruges ordet begravelse om begge typer. Hvis afdøde skal jordbegraves (jordfæstes), vil kisten blive sænket i jorden, højtideligheden kaldes derfor en begravelse. Hvis afdøde skal kremeres (brændes), kaldes højtideligheden en bisættelse.

Kirkelig eller borgerlig begravelse/bisættelse.
Er man medlem af folkekirken, har man ret til højtidelighed i kirken, med en præst. Hvis man ikke ønsker en præst tilstede, så er det en god idé at udtrykke det skriftligt. Det kan også være, at afdøde i sit begravelsestestamente har gjort klart, hvilket kan ønsker.

Hvad er en borgerlig begravelse?

Er man ikke medlem af folkekirken, kan man holde en borgerlig begravelse/bisættelse og her er rammerne mere frie.

Ofte vil man afholde en borgerlig begravelse/bisættelse i et kapel, som kan være tilknyttet et sygehus, plejehjem, krematorium eller kirkegård.

Man kan dog også afholde højtideligheden i afdødes eget hjem.

Alternativt kan vi henvise til et egnet sted / lokale, hvor man kan afholde en borgerlig ceremoni og i samme forbindelse evt.  kan afholde mindesammenkomst.

Vi kan være behjælpelig med at arrangere det hele fra start til slut. Kontakt os for info om muligheder.

Hvilke slags ceremonier er der mulighed for?

Der er ingen krav om, at der skal afholders ceremonier, men du som pårørende har følgende muligheder:

 • Hvis afdøde ligger på et plejehjem eller Hospice, så vil der ved afhentning være en udsyngning fra personalet/andre beboere. Denne betragtes ikke som en ceremoni, men sker altid ved afhentning.
 • Ceremoni på hospitalkapel. Enten med eller uden præst.
 • I hjemmet – uden præst (borgerlig)
 • Ceremoni på krematoriets kapel / hospitalets kapel eller kirkegårdskapel (ikke kirken). Enten med eller uden præst
 • Ceremoni i kirken. Dette kan kun afholdes med præst
 • Hvis man ikke ønsker en præst ved ceremonien, skal der underskrives en erklæring om, at der ikke ønskes en gejstlig medvirken.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at mange i deres begravelsestestamente har gjort det helt klart, hvordan de ønsker at ceremonien skal foregå.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke ønsker at stå for begravelsen?

Kontakt kommunen, som overtager opgaven. Du mister så enhver indflydelse på begravelsen / bisættelsen. Vi vil dog anbefale, at du ringer og tager en snak med os. Vi vil stå for alt det praktiske, og du får i stedet langt mere indflydelse på, hvordan det hele skal foregå. Skulle du have spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os. 

Kan jeg frit vælge kirke?

Som medlem af folkekirken hører man som hovedregel til menigheden i det sogn, hvor man bor. Man kan imidlertid ved, at løse sognebånd, slutte sig til en præst i et andet sogn. Ved at løse sognebånd får man ret til at blive betjent af den præst, man har løst sognebånd til. Er det noget, du skulle have videre spørgsmål til, er vi altid klar til at hjælpe dig. Enten pr. formular eller ved opkald på telefonen:  70 22 24 46

Kan jeg få begravelseshjælp?

Reglerne for begravelseshjælp er mange og komplicerede og der findes desværre ikke en enkel guide.

Kort fortalt har du ret til begravelseshjælp, hvis afdødes og afdødes eventuelle ægtefælle samlede formue er lav.

Få mere info og læs mere om takster på borger.dk

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål til begravelseshjælp.

Hvilke opgaver klarer vi ?

Vi arrangerer efter ønske alt det praktiske omkring en begravelse eller bisættelse med dig som pårørende. Begravelse ved dødsfald er en svær situation og ønsker du møde / samtale med bedemanden, kan det fint foregå i hjemmet.

Vi kan hjælpe ved både begravelse og bisættelse med at ordne hele papirgangen til det offentlige. Vi kan arrangere begravelsen eller bisættelsen, levere kiste, urne, iklæde og ilægge afdøde i kiste og sørge for, at kisten kommer til kapel eller kirke. Vi kan være behjælpelig med bestilling af blomster, kirkegård, stenhugger m.m., alt sammen ud fra jeres ønsker og behov.

Betaling netto kontant eller ved bestilling eller efter ceremonien.

Kontakt os for info.

Hvilke salmer bruges til en begravelse / bisættelse?

Traditionelt synges der 3, 4 salmer ved en begravelse.

I den senere tid er det blevet mere og mere almindeligt at erstatte en eller flere af salmerne med alternative sange, eksempelvis popsange.

Principielt har præsten altid det sidste ord, men i praksis kan de pårørende frit vælge de begravelsessange, de ønsker.

Kan asken spedes over havet?

Asken kan spredes over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har ønsket dette, om det så er i et testamente eller på et simpelt stykke papir. Kravet om skriftlighed kan fraviges, når det er utvivlsomt, at det var afdødes ønske, at asken skulle spredes over åbent hav. Begravelsesmyndigheden træffer afgørelse om, hvorvidt kravet om skriftlighed kan fraviges. Fremsættes der indsigelse mod begravelsesmyndighedens afgørelse, og tages indsigelsen ikke til følge, forelægger begravelsesmyndigheden afgørelsen for skifteretten, der træffer afgørelse ved en kendelse, der ikke kan kæres.

Askespredningen skal foregå over åbent vand, det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter. Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø. Det er de efterladte, som skal sørge for at få asken spredt, og spredningen af asken skal foregå på en måde, der ikke vækker opsigt.  Det er ikke tilladt at sænke urner med aske i havet.

Vi kan rådgive eller være behjælpelig med at arrangere askespredningen.

Kan man blive begravet/bisat på egen grund?

Ja, man kan blive bisat på egen grund, hvis gældende betingelser er overholdt. Grunden eller ejendommen skal som udgangspunkt være på mindst 5000 kvadratmeter.

Der vil altid være knyttet følgende betingelser til en tilladelse:

 • at der på det sted, hvor urnen nedsættes, ikke bliver anbragt en sten, et mindesmærke eller andet, der kendetegner stedet som begravelsesplads
 • at urnen, der skal bestå af et materiale, der er opløseligt i vand, f.eks. pap, støbt papirmasse eller lignende, bliver nedgravet i mindst 1 meters dybde
 • at der på ejendommen bliver tinglyst en deklaration, hvorefter den til enhver tid værende ejer forpligter sig til i 10 år fra urnens nedsættelse at regne ikke at grave så dybt, at urnen bliver berørt.

Der bliver ikke givet tilladelse til kistebegravelse på privat ejendom.

Dødsfald i udlandet

Hvis dødsfaldet sker i udlandet, er det de lokale myndigheder i det pågældende land, der udfylder en dødsattest. Herefter skal du som pårørende kontakte en bedemand eller den danske ambassade eller konsulat, der kan give råd og vejledning i forbindelse med hjemtransport af kiste eller urne.

Få flere svar på borger.dk

På borger.dk kan du bl.a. selv dødsanmelde via din NEM ID og indhente mere info.

Umiddelbart efter dødsanmeldelse overfor det offentlige vil bankkonti mv. blive spærret.

Efterladte har ret til begravelseshjælp, når en person, der har ret til dansk sygesikring, dør.

Værd at huske

Ved et dødsfald kan der være utrolig meget, der skal komme styr på. Det er ikke altid lige nemt at overskue. Vi har derfor skrevet de vigtigste ting ned.

Afmelding af forsikring, aviser, facebook, foreninger, opsigelse / ændring af lejemål mv.

Kontakt til offentlige kontorer for ændring af pension, boligsikring / skat mv.

Har du brug for hjælp til denne proces eller nogle yderligere spørgsmål, så tag endelig kontakt til os.

Relevante links

Det kan ofte være en hjælp, at vide hvor man skal søge informationer. Derfor har vi samlet en liste med relevante kilder, hvor du kan finde mere information. Ellers er vi altid klar på vores servicetelefon 70 22 24 46.

borger.dk

Anmodning om begravelse eller ligbrænding

afdøde.dk

sogn.dk

Mindet.dk

Folkekirken.dk

Den danske samlebog online.dk

kræftens Bekæmpelse.dk

Sygeforsikringen Danmark.dk

Sundhedsstyrelsen.dk

dybkildeblomster.com

danske-stenhuggerier.dk/Lyngby

Kirker i Gentofte kommune

Gentofte kirke  gentoftekirke.dk

Vangede kirke  vangedekirke.dk

Hellerup kirke  hellerupkirke.dk

Helleruplund kirke  helleruplund.dk

Jægersborg kirke  jaegersborgkirke.dk

Messiaskirken  messiaskirken.dk

Skovshoved kirke  skovshovedkirke.dk

Dyssegårdskirken   dyssegaardskirken.dk

Ordrup kirke  ordrupkirke.dk

Sankt Lukasstiftelsens kirke  sanktlukas.dk/kirken

Mariebjerg kirkegårds kapel (lille & store sal)  tlf. 39 98 86 00

Gentofte Hospitals kapel, tlf. 38 67 36 11

Kirkegårde i Gentofte kommune

Mariebjerg kirkegård (kontor for kommunes kirkegårde tlf. 39 98 86 00)

Hellerup kirkegård

Gentofte kirkegård

Ordrup kirkegård

Forslag til salmer

402: Den signede dag

725: Det dufter lysegrønt af græs

729: Nu falmer skoven

736: Den mørke nat forgangen er

747: Lysets engel går med glans

749: I Østen stiger solen op

754: Se, nu stiger solen

121: Dejlig er jorden

784: Altid frejdig

15: Op, al den ting, som Gud har gjort

26: Nærmere Gud til dig

31: Til himlene rækker din miskundhed

36: Befal du dine veje

46: Sorrig og glæde

49: Ingen er så tryg i fare

50: Under dine vingers skygge

192: Hil dig, Frelser og Forsoner

402: Den signede dag

564: Tænk når engang den tåge er forsvundet

769: Sig månen langsomt hæver

770: Jeg er træt og går til ro

773: Bliv hos os, når dagen hæder

778: Fred hviler over land og by

783: Kirkeklokke, mellem ædle malme

787: Du, som har tændt millioner af stjerner

Vi hjælper i hele forløbet

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte vores servicetelefon  70 22 24 46.

Få hjælp til udfyldelse af dødsanmeldelsen her på side.

Anmeld dødsfald her på siden
og vi kontakter dig hurtigst muligt og hjælper dig med det videre forløb.

Vi dækker Gentofte, København – samt hele Nordsjælland

Brug for akut hjælp ?

Kontakt os her og nu

70 22 24 46